Ervaar de charme van ons karakteristieke carré hotel.

Veer kalle plat

Limburgs woordenboek

Als u binnenkort op bezoek bent in (Zuid-)Limburg is het belangrijk om te weten dat Limburgers trots zijn op hun dialect en het graag spreken. Al met al is het Limburgs dialect een mooie en interessante taal, die een belangrijk onderdeel vormt van de cultuur en identiteit van de Limburgers. Voor niet-Limburgers kan het soms een uitdaging zijn om het dialect goed te begrijpen

Limburgse Taal

Wat wij Limburgs noemen is in feite een verzameling van vele, verschillende Limburgse dialecten. Er wordt wel gezegd dat ieder dorp in Limburg zijn eigen dialect kent en heel erg overdreven is dat niet. Wie met een dialect is opgegroeid kan vaak feilloos horen of iemand anders uit dezelfde plaats komt dan wel van een paar kilometer verder. Maar die verschillen zijn ook weer niet zo groot dat men elkaar niet verstaat.

Taalwetenschappers hebben uitgevist dat er een stuk of vijf hoofdstromen in Limburgse dialecten te onderscheiden zijn: van het Ripuarisch zoals men dat in Kerkrade en omstreken spreekt, via het Oost-Limburgs, Centraal Limburgs tot het West-Limburgs, dat zich tot in België uitstrekt. En dan is er in het bovenste stukje van de provincie nog sprake van het Kleverlands dialect.

Onze provincie wordt met andere woorden van Noord naar Zuid doorsneden door verschillende taalgrenzen, ook wel isoglossen genoemd. Maar hoe verschillend al die dialecten ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze lijken in de verste verte niet op het standaard Nederlands zoals dat op radio en televisie gesproken wordt. Dat schept een band

(Bron: Veldeke.net)

V'r helpe uch gear

(Limburgs voor: 'We helpen u graag')

Limburgers zijn over het algemeen trots op hun afkomst en dialect. Misschien mogen we het zelfs chauvinistisch noemen. Maar ‘de Limburger’ vindt niets mooier dan ‘U (Limburgs voor: Een Hollander die dialect spreekt).

De Limburgse Acamdemie heeft, gesteund door de provincie Limburg, een vertaalapp (NL-LI en LI-NL) ontwikkelt die érg goed van pas zou kunnen komen tijdens uw verblijf in het zuiden.

Van onze gasten

Veelgestelde vragen

Wat betekent ‘Naeve de Paort’?

‘Naeve de Paort’ is Limburgs dialect en betekent letterlijk ‘Naast de poort’.

De reden om de het horecagedeelte naast het hotel hiernaar te vernoemen heeft ermee te maken dat het pand als geheel een Rijksmonument is. Deze monumentale status heeft het gekregen door de sluitsteen boven de poort aan de Oost-/Straatzijde van het pand.

Neem dan contact met ons op!

Hallo,

Mijn naam is Isa!

Stuur gerust een mailtje of neem contact op via de chat. Ik help u dan zo snel mogelijk verder.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00.